fbpx

O KONGRESIE

13 listopada 2020

Online

Brak rejestracji

Materiały dodatkowe

Wydarzenie bezpłatne

20+ prelegentów


Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych jest oficjalnym projektem Koła Naukowego Prawa Bankowego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który od lat wpisuje się w kalendarz najważniejszych wydarzeń na biznesowo-prawnej mapie Polski.

Zasadniczym celem każdej edycji Kongresu jest poruszenie najbardziej aktualnych zagadnień oraz omówienie wyzwań, jakie stawiane są przed sektorem finansowym w Polsce i Europie. Dodatkowo, ideą konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla środowiska prawniczego, akademickiego i szeroko rozumianego biznesu.

W trakcie 12. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych odbędą się liczne wystąpienia eksperckie oraz panele dyskusyjne, obejmujące między innymi takie zagadnienia jak stymulowanie rozwoju innowacji finansowych, zapewnienie bezpieczeństwa w świecie finansów przyszłości, nowe możliwości związane z wdrażaniem chmury w sektorze finansowym, zastosowania technologii finansowych w procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także odpowiedzi sektora bankowego na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Udział w Kongresie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – transmisja odbędzie się̨ na ogólnodostępnych platformach. Zachęcamy do śledzenia stron Kongresu na portalu Linkedin oraz Facebook, na których będą pojawiać się szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia.

Organizator:

Współorganizator:

PROGRAM

9:45-10:00

Otwarcie Kongresu

10:00-10:25

Wystąpienie otwierające:

Pakiet Impulsów Nadzorczych (#PIN) UKNF - aby zapewnić ciągłość finansowania gospodarki

 • dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
10:25-11:20

Panel dyskusyjny:

Rola sektora prywatnego i publicznego w stymulowaniu rozwoju innowacji finansowych

 • Moderator: dr Paweł Widawski (Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Uczestnicy:
 • mec. Aleksandra Bańkowska (Partner, PwC Legal)
 • Zbigniew Wiliński (Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • mec. Piotr Brewiński (Wiceprezes Zarządu, Fundacja FinTech Poland)
 • Joanna Erdman (Dyrektor ds. Projektów Strategicznych, mBank)
11:20-11:50

FireChat:

Bezpieczeństwo w świecie finansów przyszłości

 • dr Maciej Kawecki (Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Of Counsel Maruta Wachta)
 • Adam Haertle (Redaktor naczelny, Zaufana Trzecia Strona)
11:50-12:05

Przerwa

12:05-12:35

Wystąpienie Indywidualne:

Digital banking in Europe

 • Julian Schmucker (Senior Policy Adviser - Digital Innovation, European Banking Federation)
12:35-13:45

Panel dyskusyjny:

Chmura w bankach – nowe wyzwania

 • Moderator: mec. Marcin Maruta (Partner, Maruta Wachta)
 • Uczestnicy:
 • mec. Piotr Jakubowski (Dyrektor Działu Prawnego, Operator Chmury Krajowej)
 • Jaromir Frankowicz (Członek Zarządu, Idea Bank)
 • Karol Mazurek (Dyrektor Zarządzający, Accenture)
 • Sławomir Flis (Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
13:45-13:55

Przerwa

13:55-14:55

Panel dyskusyjny:

AML w świecie technologii finansowych

 • Moderator: mec. Mateusz Blocher (Senior Associate, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 • Uczestnicy:
 • mec. Łukasz Łyczko (Counsel, PwC Legal)
 • Krzysztof Kryk (Dyrektor Departamentu Compliance, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • Radosław Obczyński (Wicedyrektor w Departamencie Compliance, mBank)
 • mec. Marcin Świderski (Counsel, Dentons)
14:55-15:35

Przerwa

15:35-16:30

Panel dyskusyjny:

Kryzys katalizatorem zmian

 • Moderator: mec. Jan Pierzgalski (Senior Associate, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 • Uczestnicy:
 • mec. Tomasz Rogalski (Counsel, Norton Rose Fulbright)
 • Bartłomiej Nocoń (Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich)
 • mec. Marta Agatowska (Dyrektor Biura Prawnego Bankowości Detalicznej, Citi Handlowy)
 • mec. Zbigniew Korba (Partner, Deloitte Legal)
16:30- 16:45

Oficjalne zakończenie

 

PARTNERZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNER REGULACYJNY

PARTNERZY PREMIUM

PARTNER

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

PRELEGENCI

hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW,
prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

mec. Marcin Maruta
Partner,
Maruta Wachta

mec. Mateusz Blocher
Senior Associate,
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak


dr Paweł Widawski
Adiunkt,
Wydział Prawa i Administracji UW


Julian Schmucker
Senior Policy Adviser
– Digital Innovation,
European Banking Federation


dr Maciej Kawecki
Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie,
Of Counsel Maruta Wachta

Karol Mazurek
Dyrektor Zarządzający,
Accentur

mec. Aleksandra Bańkowska
Counsel,

PwC Legal

Radowsław Obczyński
Wicedyrektor w Departamencie Compliance,
mBank S.A.

mec. Marcin Świderski
Counsel,
Dentons

mec. Tomasz Rogalski
Counsel,
Norton Rose Fulbright

mec. Zbigniew Korba
Partner,
Deloitte Legal

Zbigniew Wiliński
Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


mec. Piotr Jakubowski
Dyrektor Działu Prawnego,
Operator Chmury KrajowejBartłomiej Nocoń
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, 
Związek Banków Polskich


mec. Piotr Brewiński
lWiceprezes Zarządu,
Fundacja FinTech Poland

 

Adam Haertle
Redaktor naczelny,
Zaufana Trzecia Strona

mec. Marta Agatowska
Dyrektor Biura Prawnego Bankowości Detalicznej,
Citi Handlowy

Sławomir Flis
Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii,
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Jaromir Frankowicz
Członek Zarządu,
Idea Bank S.A.

Adam Haertle
Counsel,
PwC Legal


Krzysztof Kryk
Dyrektor Departamentu Compliance,
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


mec. Jan Pierzgalski
Senior Associate,
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Joanna Erdman
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych,
mBank

KONTAKT

 

Organizatorem wydarzenia jest
Koło Naukowe Prawa Bankowego

działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail:
12kongres@gmail.com